۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه

پیام تبریک سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا

آرازا بایرامی نگیز قوتلی بولسین
یه تیپ گلن آرازا بایرامی توًیس یوًرئکدن قوتلایاریس.  توتیلان آرازلار ، قیلینان عبادت لار وآیدیلان ایسلک- آرزولار قبول بولوپ ، گلجک ییللارا آمان- اسن یتیلسین.
 آرازا بایرامی همه لر اوچین خیر و برکت لره سبب بولسین دییپ آرزو اتیاریس.
تورکمن صحرا حقوق بشر قورایجیلار قوراماسی
(سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا)
 18 مرداد 1392 9. اوت 2013