۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

3مین اطلاعیه تدارک دهندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر

اطلاعيه سوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی ایران درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز در پاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارش های مجموعه سازمان های غیر دولتی خواهد بود. تهیه گزارش های دقیق از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمان های غیر دولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمان های غیر دولتی در تهیه این گزارش ها تلاش خواهیم کرد.  
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکند. <
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2503282013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند. 
 ۶ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر