۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

14مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر درایران

اطلاعيه 14م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN  
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 در این اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی میشود وسپس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش میکنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
با توجه به دستور اجلاس ۲۵ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که دراجلاسهای موازی، موارد زير موردتوجه قرارگیرند.
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه و اعدام
نقض حقوق زنان درایران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی در ايران
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها درایران
 یکی از اجلاسهای موازی به معرفی ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود که این اجلاس با حضور هیئت ژوری و برندگان جایزه یا نمایندگان ایشان، بازتاب شایسته ای داشته باشد.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز در پاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارش های مجموعه سازمان های غیر دولتی خواهد بود. تهیه گزارش های دقیق از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمان های غیر دولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمان های غیر دولتی در تهیه این گزارش ها تلاش خواهیم کرد.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet  ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
   جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه  ۲۰۱۴ (۳ بهمن ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  و با کد ورودی 2503282014   برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ (۲ بهمن ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر