۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

اطلاعيه سوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی ایران در روند 26مین اجلاس شورای حقوق بشر

 هم میهنان عزيز،
از روز سه شنبه ۱۰ ژوئن  ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)  بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۶ تیر ۱۳۹۳)  ادامه خواهد يافت. سه روز نخست این نشست با سه روز پایانی صد و سومین اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار که از ۲۸ مه  ۲۰۱۴ (۷ خرداد ۱۳۹۳)   تا ۱۲  ژوئن ۲۰۱۴ (۲۲ خرداد ۱۳۹۳)  در ساختمان مجاور نشست شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد، همزمان است.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حوادث رخداده در سال های پیشین در روزهای خردادماه و تیرماه، تلاش می کنیم که همزمان با بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.  
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 2610272014 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۶ آوریل ۲۰۱۴ (۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر