۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

اطلاعيه 5م کارزاربرای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی درروند 26مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
 ازروز سه شنبه ۱۰ ژوئن  ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)  بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۶ تیر۱۳۹۳)  ادامه خواهد يافت. سه روز نخست این نشست باسه روز پایانی صد وسومین اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار که از ۲۸ مه  ۲۰۱۴ (۷ خرداد ۱۳۹۳) تا ۱۲  ژوئن ۲۰۱۴ (۲۲ خرداد ۱۳۹۳) درساختمان مجاور نشست شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد، همزمان است. این مقطع با مسابقات جام جهانی فوتبال نیز همزمان است وتیم ملی فوتبال ایران در روزهای دوشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۳)، شنبه ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۳۹۳) و چهارشنبه ۲۵ژوئن (۴ تیر ۱۳۹۳) مسابقه خواهد داشت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیرگزارش خودرا ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه اعدام های فراقانونی، سریع و خودسرانه
گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ويژه خشونت علیه زنان
گروه کار تبعیض علیه زنان
گزارشگر ويژه قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان
گزارشگر ويژه آزادی بیان وعقیده
گزارشگر ويژه حق آموزش
گزارشگر ويژه بهره مندی ازسلامت بهداشت جسم و روان
گزارشگر ويژه حقوق انسانی مهاجران
 درطول اجلاس ازجمله پانلهای زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد:
 مباحثه سالانه در مورد حقوق زنان
مباحثه درمورد تجارب مثبت بدست آمده درجدال با ناقص سازی زنان (ختنه زنان)
مباحثه درمورد امنیت روزنامه نگاران
مباحثه درمورد پیشگیری و رفع ازدواج کودکان و ازدواج های زود رس واجباری
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشرو تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با حوادث رخداده درسالهای پیشین در روزهای خردادماه وتیرماه، تلاش می کنیم که همزمان با 26مین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet ازبسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزاردعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه اول ماه مه ۲۰۱۴ (۱۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۳)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2610272014  برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۳۰ آوریل ۲۰۱۴ (۱۰ اردیبهشت ماه۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر