۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و درآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه ۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۲ تیرماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva   وبا کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 اول ژوئیه ۲۰۱۴ (۱۰تیر ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر