۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

اطلاعيه 7م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی دراکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن درفوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت وتضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه 
گروه کار ناپدید شدنهای اجباری
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق افراد سالخورده
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه درمورد مردمان بومی
مباحثه درمورد حفظ حقوق  بشری مردم محروم از آزادی
مباحثه درمورد حق داشتن حریم  خصوصی در دوران ديژیتال
مباحثه درمورد نقش پیشگیری درحفظ وارتقاء حقوق بشر
مباحثه درمورد افزایش تلاشهای جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک  ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر ازآخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) ودرآخرهفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی  می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه  مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۴ آگوست ۲۰۱۴ (۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۳)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری  در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۳ آگوست ۲۰۱۴ (۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای  افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشرUN