۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

اطلاعيه 3م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند دومین بررسی ادواری جهانی ج.اسلامی

هم میهنان عزيز،
در روز جمعه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ آبان ۱۳۹۳) دومین دور بررسی ادواری جهانی ج. ا. انجام گرفته، نتیجه آن در روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۳ آبان ۱۳۹۳) اعلام خواهد شد.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که ضمن مشارکت در روند بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی به اشکال ممکن و در محدوده امکاناتشان، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری يک اجلاس موازی در روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ (۸ آبان ۱۳۹۳) شورای حقوق بشر و احیانا تجمع [هایی] در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، همزمان با دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا.، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۳) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN Geneva  و با کد ورودی 3104 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۳ مهر ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا.