۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

بویژه اُرگانهای انتظامی وامنیتی رژیم حداقل دوگانه اند

معاون حقوقی حسن روحانی می‌گوید
استاندارهای دوگانه باعث شده برخی کشورها متهم به نقض حقوق بشر شوند
منبع: سایت رادیو فردا ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ 
الهام امین زاده، معاون حقوقی حسن روحانی می‌گوید حاکمیت استاندارهای دو گانه در جهان سبب شده که به بسیاری از کشورها اتهام نقض حقوق بشر زده شود و اگر به حقوق ملت‌ها احترام گذاشته شود، دیگر چنین اتهاماتی مطرح نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم امین زاده دردیدار با یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین، با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی، آن را یکی از وعده‌های محقق شده حسن روحانی نامید و گفت بر اساس این منشور به حقوق تمامی ملت ایران احترام گذاشته خواهد شد.
خانم امین زاده همچنین گفته است که در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده می‌شود.
این اظهارات در حالی از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بیان می‌شود که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، در گز‌ارش‌های خود از ایران، به نقض حقوق شهروندی اقلیت‌ها پرداخته است.‌% یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ تهران ۲۳:۲۷ - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴