۱۳۹۳ آذر ۲۰, پنجشنبه

اطلاعيه 3م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
 دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
 از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 در این دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون  از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزاردعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰ آذر ماه ۱۳۹۳) در ساعت ۲۱به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Genevaو با کد ورودی 280227  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۹ آذر ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر