۱۳۹۳ آذر ۲۷, پنجشنبه

اطلاعيه 4م افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه 4م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ا. در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
  دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:   1-گزارشگر ويژه شکنجه،  2-گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
3-گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید،  4-کارشناس بین المللی محیط زیست
5-گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی، 6-گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان، و 7-گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 1-مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان،  2-مباحثه سالانه در مورد توانخواهان
3-مباحثه در مورد مجازات مرگ،   4-مباحثه در مورد حقوق بشر و تغییرات آب و هوا
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون  از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۷ آذر ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 280227  برگزار خواهد شد، شرکت کنند 
۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
-*-به پیوست برنامه اجلاس 28م ونتیجه کار گروه کار دومین دوره بررسی ادواری جهانی تقدیم میگردد.