۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

22.نجی مارت حالق آرا سو گونی


دوم فروردین سال شمسی مقارن با روز جهانی آب است

درحالیکه کم‌آبی همچنان درصدر معضلات محیط‌زیست ایران قرار دارد؛ معضلی که گریبانگیر تمام کشور شده وازآن به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش یاد می‌شود. روزی نیست که از تنش وبحران آب درایران نوشته یا صحبت نشود، و از آن، با عنوان تاراج کشور و ورشکستی کامل، نام برده نشود.
لینک زیر مربوط به بخشی از سخنرانی دکتر کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن است که ماه گذشته در دانشکده خاورمیانه دانشگاه لوند انجام شد وامروز به مناسبت روز جهانی آب تقدیم میشود.
*****