۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

تغییر نام جمعیت ارک کولتور به جمعیت حقوق بشرآزربایجان

جمعیّت حقوق بشر آذربایجان - ارک کولتور
اؤیرنجی سسی: جمعیت حقوق بشر آزربایجانی ارک در سال ۲۰۱۰ با اوج گیری ,اعتراضات ملت آذربایجان برای دفاع از بقای دریاجه اورمیه و زندانیان محیط زیستی وحقوق و فرهنگ ملی  آزربایجان ، توسط چند تن از فعالین حرکت ملی آزربایجان در فرانسه تشکیل شد و تحت عنوان«جمعیت  دفاع ار حقوق فرهنگی و خواسته های دموکراتیک آزربایجانی ها ـ ارک کولتور» طبق قانون سال ۱۹۰۱ انجمنهای فرانسه و بشماره ۰۰۹۳۸ در روزنامه رسمیکشور فرانسه درج و ثبت گردید.
جمعیت ارک کولتور اولین بیانیه مطبوعاتی  خودرا با نام “خشم آزربایجان” در ۵ آوریل ۲۰۱۰ به زبانهای فرانسه، انگلیسی، فارسی و ترکی در رابطه با تظاهرات ملت آزربایجان در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه بطور وسیع منتشر کرد و در رسانه ها منعکس نمود . سپس چندین کنفرانس در دانشگاههای پاریس ترتیت داد.
جمعیت ارک کولتور برای دفاع از موجودیت دریاچه اورمیه ، مدیر مرکزبییوسفر یونسکو را که دریاچه اورمیه را در سال ۱۹۷۶منطقه حفاظت شده بین المللی اعلام نموده است ،به همکاری با دوتن از متخصصین آزربایجانی دعوت کرد .بعد از آن یونسکو اقدامات زیادی برای نجات دریاچه اورمیه توسط نماینده یونسکو درتهران انجام داد که نتایج آن مذاکرات به ارک کولتور اطلاع داده شد.
ارک کولتور دردفاع از حق تحصیل به  زبان مادری چندین دیداربا مسئولین یونسکو انجام داد وهمچنین درمورد زبان های درحال از بین رفتن با اطلس زبانها ی یونسکو همکاری نمود.
ارک کولتور سپس برای دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی ، محیط زیستی ، زبان مادری ، وضعیت زنان در جمهور ی اسلامی ایران و اعمال تبعیض و راسیسم علیه آزربایجانی ها با میز ایران در سازمان ملل وارد گفتگو شدوبا انتخاب احمد شهید بعنوان نماینده ویژه حقوق بشرسازمان ملل متحد برای ایران با ایشان و همینطور با مسئول میز ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتماس مستقیم قرار گرفت. ارک فعالیتهای خودش را هر روز گسترده تر کرد و با زمان پیش رفت.
در مبارزه حقوق بشری فعالیتهای ارک شکل دیگری بخودگرفت و اهدافش گسترش پیدا کرد این گسترش به تغییر اساسنامه در سال ۲۰۱۴ انجامید. جمعیت ارک کولتور به “جمعیت ارک برای دفاع از حقوق بشر و خواسته های دموکراتیک ملت آزربایجان” تغییر کرد و دو باره با نام جدید به ثبت رسید . جمعیت حقوق بشر آزربایجانی ارک اکنون در سازمان ملل نیز  ثبت شده  و همکاری مستقیم با سازمان ملل دارد.
امروز اعضای جمعیت ارک در فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئیس، آمریکا و… فعال میباشند
ارک طبق اساسنامه اش یک جمعیت دموکراتیک و مستقل است و به هیج حزب یا سازمان سیاسی وابسته نیست. عضویت در جمعیت ارک افتخاری است وهزینه فعالیت های آن از طریق حق عضویت و کمک های اعضاء تامین می شود.در حال حاضر خانم ژاله تبریزی مسئول وسخنگوی جمعیت ارک می باشد.
http://www.arc-culture.info
/https://www.facebook.com/profile.php?id=610709682331536&ref=ts&fref=ts
ا