۱۳۹۴ مرداد ۷, چهارشنبه

اطّلاعیّه سوّم در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر

بیلدیریش
اطلاعیه3م در روند 30مین اجلاس شورای ح.بشر
مـ.حـ.بـ.ت نیوز: هم میهنان عزيز!
از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵ (٢٣ شهریور) سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ٢ اکتبر ۲۰۱۵ (۱٠ مهر) ادامه خواهد يافت.
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری ...
کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)
درطول اجلاس از جمله پانل های زير در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه دوسالانه در مورد اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها) و حقوق بشر
از کليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی امین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی پیش بینی شده است.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (٨ امرداد ماه ۱۳۹۴) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی: 301402 - برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵ (٧ امرداد ماه ۱۳۹۴)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر