۱۳۹۴ مرداد ۸, پنجشنبه

سرطان شناس اردبیلی را حکومتی ها کشتند

دکتر اصغر پیرزاده
کنگره ایران فدرال: مرحوم دکتر اصغر پیرزاده تنها فوق تخصص خون و سرطان در اردبیل طرح تحقیقاتی را در باره چرایی آلوده بودن مردم اطراف سبلان به سرطان و داشتن رتبه نخست در خاورمیانه را تهیه نموده و نتایج آن نیز برای وی روشن شده بود.
افشای علت اصلی کشته شدن پزشک سرطان شناس اردبیلی
مرحوم دکتراصغر پیرزداه سرطان شناس نامی اردبیل
وی مدتها بود در مورد آلوده بودن آب های بخش های از سبلان به رادیو اکتیو به مقامات کشوری و استانی هشدارداده که پیگیری های وی برای جلوگیری ازاین فاجعه انسانی که شاید تاصدسال دیگراثرات آن باقی بماند به قیمت جان شان تمام شد.
سالهاست مردم صداهای مهیب انفجار همراه با لرزش زمین در اطراف سبلان بویژه شهرستان نیر را می شنوند، بطوریکه این صداهای مهیب که در روستاهای اطراف شهرستان نیر و حتی گردنه صائین و نزدیکی های سراب نیز شنیده شده است باعث ایجاد شایعاتی مانند وقوع زمین لرزه یا سقوط هواپیما دربین مردم بوده است و هنگام شنیده شدن این صدا هواپیمای نظامی نیز درحال عبور از روی شهر نیر بوده است و اما منشاء دقیق این صداها معلوم نیست.
سازمان انرژی های نوین ایران موسوم به‌ سانا که یکی ازشرکتهای وابسته‌ به‌ سازمان انرژی اتمی ایران معرفی شده‌ است، همچنان درکوه سبلان با حفاریهای خود ، به‌ ظاهر تحت پوشش استفاده‌ از گرمای اعماق زمین ،اما در واقع جهت دستیابی به‌ اورانیوم است مطابق گزارش بهداشت جهانی ، سرطان دستگاه گوارش وخون در اردبیل و مشگین شهر رتبه‌ اول را در خاورمیانه‌ دارد و هزاران نفرازمردم اطراف کوه سبلان مبتلأ شده‌ یا درحال ابتلأ هستند این بیماران در مراکز درمانی بیمارستان قاضی تبریز و امام تهران مورد شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار گرفته ‌اند. لازم به‌ توضیح است که‌ با وجود آتشفشانی بودن کوه سبلان، تکنیسین ها و مهندسین روسی و چینی درحال استخراج اورانیوم از اعماق زمین میباشندکه‌ درعمق پایین و باحرارت بسیاربالای آن قسمت اززمین اورانیوم بصورت رادیو ایزوتوپ اورانیوم درمی آید که‌ بلافاصله‌ پس ازرسیدن به‌ سطح زمین تشعشعاتِ رادیواکتیو ازخود بروزمی دهد درواقع اعماق پایین کوه سبلان به‌ صورت یک راکتور هسته‌ای طبیعی عمل می نماید و این حفاریها کاملأ غیر منطقی و غیر اصولی بوده‌ و اثرات سوء زیست محیطی در پی داشته‌ و دارد.
مرحوم دکتراصغرپیرزاده فوق تخصص خون وسرطان معتقد بود که بزودی فاجعۀ انسانی دراطراف اردبیل رخ خواهد داد وبیشتر نوزادان با معلولیت های جسمی و عقب ماندگی ذهنی متولد خواهند شد.
درشهرهای بزرگ استان مانند اردبیل و مشکین شهر، اداره آب با افزودن موادِ کم کننده رادیواکتیو، سعی در کنترل، از گسترش این بیماری دارد، راه چاره نیست.
دکتراصغر پیرزاده معتقد بود، شرکت های کاوشگر اروانیوم بعد از کاشف کوهپایه ها و رسیدن به اورانیوم با مقدار درجه پایین، بدون اینکه کشاف های عمیق رابپوشانند آنها را رها کرده اند و با بارش های زمستانی به مرور مواد اورانیوم با غلظت پایین به آب ها منطقه نفوذکرده وآب آلوده است. درتحقیقات دکترپیرزاده به نمونه عملی زیادی از جمله آب های چرنوبیل و ناکازاکی اشاره است.
از سوی دیگر اشاره ناجوانمردانه و توهین آمیز علت به قتل رسیدن دکتر پیرزاده از سوی داستان است! دادستان بصورت تلویحی گفته است که فرد ضارب که زیرسن قانونی است، ارتباط صمیمانه ای با مقتول داشته و وی را به منزل خود دعوت کرده بوده است، کذب محض وبرای بی اعتبارکردن چهره مرحوم پیرزاده را داشته وبرای کاستن ازخشم عمومی جامعه است.
طبق شنیده ها اززبان نزدیکان دکترپیرزاده، ایشان دوباربرای گزارش این فاجعه وجلوگیری ازگسترش آن و بستن گودال های کنده شده که درحاضرهمگی مناطق نظامی وحفاظت شده اعلام هستند به تهران رفته بوده است.
طبق این تحقیقات اکثرآب های رودخانه ها وچشمه اطراف مشکین شهر، نیر، سراب، سرعین و خود اردبیل آلوده است. ازدولت دکترروحانی درخواست می شود، تا با تشکیل کمیته ویژه بحران دراستانِ اربیل بدون دخالت سپاه به این فاجعه گسترده رسیدگی کرده و ازهمه گیر شدن آن جلوگیری شود.
باشد که روح پاک و بی گناه دکتر پیرزاده، نجات دهنده مردم اردبیل و اطراف سبلان باشد.