۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

قربان بایرام قوتلی بولسین

قربان بایرام قوتلی بولسین
قوربان بایرام
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا: قوربان بایرامی توًرکمنصحرادا پنجشنبه ۰۲/۰۷/۱۳۹۴ ۲۴/۰۹/۲۰۱۵ گوًنیندن باشلانیار.

“تورکمنصحرا” آدلی انسان حق لارینی قورایجی لار توپاری، یه تیپ گلن قوربان بایرامی، اهلی ایلدشلره هم-ده وطنداشلارا توًیس یوًرک دئن قوتلاماق بیلن  گلجک ییللارا ساغ آمان یه تیلمه گی دوُعا ادیپ دیله یأر.
فرارسیدن عید قربان را با آرزوی برقراری تندرستی تا عید قربان سالهای آینده، به همه هموطنان تبریک می گوئیم.
"تورکمنصحرا" انسان حق لارینی قورایجی لاری  
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  
Human Rights Defender Turkmensahra