۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

اطلاعيه2م دررابطه باروند31مین اجلاس شورای حقوق بشر

 اطلاعيه2م دررابطه باروند31مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل

اطلاعيه 2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند31مین اجلاس شورای حقوق بشر
  هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴) سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۶ (۶ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۳مهر ماه ۱۳۹۴)  درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 312925 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی درروند 31مین اجلاس شورای حقوق بشر س.ملل