۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

اطلاعيه15م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درروند31مین اجلاس شورای حقوق بشرهم میهنان عزيز،                                                     
 ازروز دوشنبه ۲۹ فوریه  ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴)  سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۶ (۶ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
 در این اجلاس همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
 درحین این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید
گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير در صحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
  مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان
مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
مباحثه در مورد پنجاه سالگی دو میثاق بین المللی
مباحثه در مورد تغییرات آب و هوا و حق برخورداری از سلامت
مباحثه در مورد چالش های حقوق بشری در راستای پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ (اول بهمن ماه ۱۳۹۴)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی  ۳۱۲۹۲۵  برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۲۰ ژانویه  ۲۰۱۶ (۳۰ دی ماه ۱۳۹۴)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر