۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

اطلاعيه 19م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ایران درروند31مین اجلاس شورای حقوق بشر س.مللهم میهنان عزيز،    
از روز دوشنبه ۲۹ فوریه  ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴)  سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۶ (۵ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
 درحین این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید
گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
گزارشگر ويژه افراد دارای معلولیت
کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير در صحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان
مباحثه سالانه در مورد افراد دارای معلولیت
مباحثه در مورد پنجاه سالگی دو میثاق بین المللی
مباحثه در مورد تغییرات آب و هوا و حق برخورداری از سلامت
مباحثه در مورد چالش های حقوق بشری در راستای پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
   اسنادی که دراین اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی وفرانسه دراین پیوند قابل مشاهده میباشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۶ (۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی  ۳۱۲۹۲۵  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۷ فوریه  ۲۰۱۶ (۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ا.ایران در روند31مین اجلاس شورای حقوق بشر https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif