۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر سازمان متحد

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل ازمرگ۵۰۰ نفر دردریای مدیترانه ابرازنگرانی کرد
 فردا ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ : دیدبان حقوق بشر سازمان ملل روزچهارشنبه گفت، که ازغرق شدن حدود ۵۰۰ پناهجو درهفته گذشته در دریای مدیترانه بسیار نگران است.
این نهاد حقوق بشری میگوید که این فاجعه بین آبهای ایتالیا ولیبی رخ داده است وتنها ۴۱ تن از آنان توسط کشتیهای تجاری نجات یافته اند.
نجات یافتگان گفته اند که بسیاری از آنان هفته گذشته ازشهر بندری طُبرق درحاشیه شرق لیبی وبا قایق قاچاقچیان به سوی ایتالیا حرکت کرده بودند.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میگوید درطول این سفر دریایی، قاچاقچیان قصد داشتند سرنشینان را به قایقی بزرگ منتقل کنند که به علت ازدیاد جمعیت، قایق سرنگون شده و صدها تن غرق می شوند.
دربین ۴۱ تن از نجات یافتگان تنها سه زن ویک کودک سه ساله وجود دارند که همگی به جزیره کالاماتا درجنوب یونان منتقل شده اند.
http://www.radiofarda.com/archive/news/20160420/143/143.html?id=27687002