۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

حلق آرا ایشچیلر گونی نینگ قوتلاغ حاطی

بیرینجی مای حلق آرا ایشچیلر گونی قوتلی بولسین
بیرینجی مای، دونیا ایشچی هم زأحمتکش لری نینگ رایداشلیق گونی، مبارک بولسین. 1-نجی مای گونی، انسان حقلاری نینگ قورایجیلاری( مدافعان حقوق بشر) ایشچیلر سندیکاسی نینگ جشن توتیان یرینه گیدیب، ایشچیلر و زأحمتکشلر بیله سولیداری تت( همبستگی) گورکز یان دیرلار.
  یاشاسین وگوللاپ اوس سین دونیا ایشچیلری هم زأحمتکش لری نینگ سولیداری تتی(همبستگیسی).
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
 01.05.2015 - 12.02.1395