۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

اطلاعيه6م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند33مین اجلاس شورای ح.بشر

هم میهنان عزيز،
 از روز سه شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)  سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت. در آخرین روز این اجلاس، گزارشگر ويژه جدید وضعیت حقوق بشر درایران تعیین خواهد شد.
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه  > گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک وعادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی > گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی  > کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها) 
درطول اجلاس ازجمله پانلای زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه درارتباط با پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه درمورد آموزش حقوق بشر
مباحثه درمورد جوانان و حقوق بشر
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس میباشند
اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشرخواهدشد.
برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وسومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ وارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.  
دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۶ (۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Genevaو با کد ورودی 331330برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۰ آگوست ۲۰۱۶ -۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و سومین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»