۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

اطلاعيه4م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند 34مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ٢٧ فوریه  ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹٥)  سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲٤ مارس ۲۰۱٧ (٤ فروردین ۱۳۹٦) ادامه خواهد يافت.
   ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در جهت حفظ وارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
   دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
   جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی  342724برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، درایران»