۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

اطلاعيه16م افشاگران نقض ح.بشر درایران درروند 34مین اجلاس شورای ح.بشر س.ملل

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ٢٧ فوریه  ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹۵سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۴مارس۲۰۱٧ (۴ فروردین ۱۳۹۶) ادامه خواهد يافت. درعین حال بررسی نخستین گزارش جمهوری اسلامی ایران درمورد میزان اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت درکشور به کمیته مربوط در روزهای چهارشنبه ۲۲ مارس (۲ فروردین) وپنجشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین ۱۳۹۶) بررسی خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
  دراین اجلاس همچون روال سالهای گذشته گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (نخستین گزارش آقای آنتونیو گوترش) و گزارشگر ويژه ایران (نخستین گزارش خانم عاصمه جهانگیر) به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
  درحین این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه شکنجه > گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید >  گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گزارشگر ويژه حفظ حقوق بشر وآزادی های بنیادی به هنگام مبارزه با تروریزم
گزارشگر ويژه معلولان (افراد با نیازهای ويژه) > کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی > گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها  >     گزارشگر ويژه حق داشتن حریم خصوصی
درطول اجلاس از جمله پانلهای زير درصحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه درسطح بالای دوسالانه در مورد مجازات اعدام با تاکید بر جلوگیری از شکنجه و سایر بدرفتاری ها
مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان در راستای اجرای اهداف برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰
مباحثه سالانه در مورد معلولان (افرادی با نیازهای ويژه) با تاکید بر ماده ۵ کنوانسیون در مورد برابری و عدم تبعیض
مباحثه در مورد پیشگیری از مرگ و بیماری به عنون اولویت حقوق بشری برای همه دولت ها
مباحثه در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوا و کوشش دولت ها برای درک حقوق کودک در این ارتباط
مباحثه در مورد عملکردهای مثبت و چالش های کلیدی مرتبط با دسترسی به دارو به عنوان یک از عناصر بنیادی برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت جسمی و روانی
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه 34مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به زبانهای انگلیسی وفرانسه دراین پیوند قابل مشاهده میباشد
  دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱٧ بهمن ماه ۱۳۹۵) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 342724برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۲۵ ژانویه ۲۰۱٧ (۶ بهمن ماه ۱۳۹۵)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر