۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

اطلاعيه20م افشاگران نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درطول34مین اجلاس شورای ج.بشر س.ملل

 هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ٢٧ فوریه ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹۵)  سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۴ مارس ۲۰۱٧ (۴ فروردین ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت. درعین حال نخستین گزارش جمهوری اسلامی ایران درمورد میزان اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت درکشور به کمیته مربوط در روزهای چهارشنبه۲۲ مارس (۲ فروردین) و پنجشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین ۱۳۹۶) بررسی خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
 دراین اجلاس همچون روال سال های گذشته گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (نخستین گزارش آقای آنتونیو گوترش) و گزارشگر ويژه ایران (نخستین گزارش خانم عاصمه جهانگیر) به شورای حقوق بشر بررسی میشود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
درحین این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر > گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید
گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز >گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، غرامت وتضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گزارشگر ويژه حفظ حقوق بشر و آزادی های بنیادی به هنگام مبارزه با تروریزم
گزارشگر ويژه معلولان (افرادی با نیازها و توانائی های ويژه) > کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی > گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها > گزارشگر ويژه حق داشتن حریم خصوصی
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه در سطح بالای دوسالانه در مورد مجازات اعدام با تاکید بر جلوگیری از شکنجه و سایر بدرفتاری ها
مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان در راستای اجرای اهداف برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰
مباحثه سالانه در مورد معلولان (افرادی با نیازهاوتوانائیهای ويژه) با تاکید بر ماده ۵ کنوانسیون درمورد برابری وعدم تبعیض
مباحثه در مورد پیشگیری از مرگ و بیماری به عنون اولویت حقوق بشری برای همه دولت ها
مباحثه درمورد تأثیرات تغییرات آب وهوا وکوشش دولت ها برای درک حقوق کودک در این ارتباط
مباحثه در مورد عملکردهای مثبت و چالش های کلیدی مرتبط با دسترسی به دارو به عنوان یک از عناصر بنیادی برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت جسمی و روانی
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 در۲ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۶ و ۱۳ مارس با توجه به دستور اجلاس ۳۴ شورای حقوق بشر در نظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت.
دوشنبه ۶ مارس ۲۰۱۷
آزادی ادیان و عقاید، حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
دوشنبه  ۱۳ مارس ۲۰۱۷ : موارد عدیده نقض حقوق بشر در ایران به ويژه با  تأثیرگذارترین قوانین
اسنادی که در این اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱٧ (۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام
HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی  342724 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۵ فوریه ۲۰۱٧ (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»