۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

اطلاعیه3م افشاگران نقض حقوق بشر درايران در روند35مین اجلاس ش.ح.بشر س.ملل متحد

هم میهنان عزيز،
از روز سه شنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۶ خرداد ۱۳۹۶سی و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۲ تیر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت. دو هفته نخست این اجلاس با ۱۰۶ امین نشست کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار همزمان خواهد بود.
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
    جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۰ آوریل ۲۰۱۷ (۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی350623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند سی و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»