۱۳۹۶ فروردین ۱۸, جمعه

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند35مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
 از روز سه شنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۶ خرداد ۱۳۹۶35مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۳  ژوئن ۲۰۱۷ (۲ تیر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت دراین شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۶ آوریل ۲۰۱۷ (۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۶) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 350623برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۵ آوریل ۲۰۱۷ (۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند35مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»