۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

طلاعيه6م افشاگران نقض حقوق بشر درایران درروند 35مین اجلاسHRC شورای حقوق بشرس.ملل

هم میهنان عزيز،
 ازروز سه شنبه ۶ ژوئن  ۲۰۱۷ (۱۶ خرداد ۱۳۹۶)  سی و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۳  ژوئن ۲۰۱۷ (۲ تیر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت. دو هفته نخست این اجلاس با ۱۰۶ امین نشست کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار همزمان خواهد بود.
   ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش میکنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير دردسترس می باشند
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه۱۱مه ۲۰۱۷ (۲۱اردیبهشت ماه۱۳۹۶) درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 350623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۰ مه ۲۰۱۷ (۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی در روند35مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»