۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

اطلاعيه7م برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در روند36مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شهریور ۱۳۹۶)  سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ (۷ مهر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
 در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:  گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه > گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
گزارشگر ويژه توسعه  >  کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی  > گزارشگر ويژه آب و پساب ( سرویس های بهداشتی)
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی > کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)
گروه کار استفاده از مزدوران به عنوان نقض حقوق بشر
 درطول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
  مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه در ارتباط با تبعیض چندگانه و میانبرشی در چهارچوب راسیسم، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت دراین شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۴ آگوست ۲۰۱۷ (۲ شهریورماه ۱۳۹۶)درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva  وباکد ورودی 361129 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۳ آگوست ۲۰۱۷ (اول شهریور ماه ۱۳۹۶)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»