۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

اطلاعيه8م افشاگرانی ازنقض حقوق بشر در روند36مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شهریور ۱۳۹۶)  سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۹ سپتامبر۲۰۱۷ (۷ مهر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه برکمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه  > گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
گزارشگر ويژه توسعه   >  کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی  >   گزارشگر ويژه آب و پساب ( سرویسهای بهداشتی)
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی  >   کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)  >  گروه کار استفاده از مزدوران به عنوان نقض حقوق بشر
درطول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه درارتباط با تبعیض چندگانه ومیانبرشی درچهارچوب راسیسم، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش میکنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
یک اجلاس جانبی (موازی) برای روز جمعه ۲۲ سپتامبر۲۰۱۷ با توجه به دستور اجلاس۳۶ شورای حقوق بشر درنظر گرفته شده است.  
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ (۹ شهریور ماه ۱۳۹۶) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 361129  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۳۰ آگوست ۲۰۱۷ (۸ شهریور ماه ۱۳۹۶)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند سی وششمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»