۱۳۹۲ آبان ۱۴, سه‌شنبه

كانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن اعدام زندانيان بلوچ وکرد را محكوم ميكند

رژيم جمهوري اسلامي ایران اخيرا درپاسخ به اقدام خشونت آميز و خونين حمله به يك پاسگاه مرزي از جانب يك گروه مسلح بنام "جیش العدل"،  دست به اعدام  جمعي از زندانيان بلوچ و کرد زده است. آنها در زمان وقوع حمله مزبور همگي در زندان بوده وهيچ دخالتي دراين كار نداشته اند. اين اقدام يك گروگان گيري و اسيركشي آشکار و انتقام گیری كور رژيم حاكم است.
اقدامات تلافی جویانه دستگاه های امنیتی و قضائی دراسیر کشی تداعی کننده روشهای حکام فاشیستی قرن بیستم اروپا، در زیر پا گذاشتن اصول ومعیارهای حقوقی، وعدم  پایبندی به میثاق های بین المللی درمورد زندانیان است.
کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن مخالف مجازات اعدام می باشد. واعدام زندانيان را بویژه آنگاه که به قصد انتقام گيري و تشدید جو رعب و وحشت باشد را بشدت محكوم مي كند.
کانون مخالف همه ی اشكال خشونت وحامی مبارزات مسالمت آميز وعدالتخواهانه ی ملل تحت ستم و همه اقشار وگروه های جامعه براي رسيدن به خواست هاي منطبق برمنشورجهانی حقوق بشر وميثاق های آن مي باشد.
جوامع بشری امروزی کاملن آگاه است که مجازات ضد انساني اعدام ازسوي حکومتهايي كه فاقد يك سیستم قضايي مدرن و دمكراتيك اند، با شیوه هاي وحشیانه بكار گرفته مي شود. ورژيم جمهوری اسلامي ايران مجازات اعدام را دركنار سایر روشهاي قرون وسطايي براي تشدید جو رعب و وحشت بكار مي گيرد.
از دید کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن مجازات اعدام  امری غیرانساني است، واین روش مجازات درعصر کنونی لازم است برای همیشه کنار گذاشته شود.

شورای هماهنگی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن
دوم اکتوبر 2013 – یازدهم آبان 1392