۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

حالق آرا عایال لار گونی قوتلی بولسینروز جهانی زن برهمه زنان وبرابری خواهان مبارک باد
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا، مدافعان آزادی وبرابری زن ومرد درایران وجهان را به کوشش در راه  برگزاری هرچه باشکوه تر مراسمهای بزرگداشت روزجهانی زن درسال 2016 فرا میخواند!
زنان نیمی از هر جامعه را تشکیل میدهند وبدون آزادی آنها جامعه نمی تواند آزاد و دموکراتیک باشد
زنان ومردان آزادیخواه  در روز 8م مارس علیه تبعیض وآپارتاید جنسی، علیه تحقیر وبردگی زن، علیه نظام های  دیکتاتوری که مسبب دوام وبقای زن ستیزی است، اعتراض کنید!
 مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا با هدف نه به حجاب اجباری ونه به آپارتاید جنسی وتلاش در راه  پایان دادن به خشونت، تبعیض و بردگی جنسی  خود را جزوی از اردوی جبهه ی آزادی و برابری زن و مرد می داند.
 مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا   
 اسفند 1394 – 07.03.2016
برگرفته از سایت مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا