۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

سه‌شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۳

اطلاعيه یکم افشاگران نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران


اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر
در ج. ا. در روند 23مین اجلاس شورای حقوق بشر UN
 هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲)  بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) - روز "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا - ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها وسایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
  جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ (۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 2714232013  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ (دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست:هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر