۱۳۹۴ دی ۲۶, شنبه

اطلاعيه14م کارزاربرای افشای نقض ح.بشر درجمهوری اسلامی درروند 31مین اجلاس شورای حقوق بشر

 هم میهنان عزيز،  
  از روز دوشنبه ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴سی ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۵ مارس ۲۰۱۶ (۶ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
  دراین اجلاس همچون روال سالهای گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد واحمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
 درحین این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه  >  گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید  >  گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی
گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
کارشناس بین المللی محیط زیست   >   گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان   >   گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان   >   مباحثه سالانه درمورد افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
مباحثه درمورد پنجاه سالگی دومیثاق بین المللی > مباحثه درمورد تغییرات آب وهوا وحق برخورداری ازسلامت
مباحثه درمورد چالشهای حقوق بشری در راستای پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰
  ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۴ دی ماه ۱۳۹۴) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی ۳۱۲۹۲۵  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۳ ژانویه  ۲۰۱۶ (۲۳ دی ماه ۱۳۹۴)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند 31مین اجلاس شورای ح.بشر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر