۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

اطلاعيه 18م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ا.ایران درروند 31مین اجلاس شورای حقوق بشر

 هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ۲۹ فوریه  ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴)  سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۶ (۵ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت. 
در این اجلاس همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
 درحین این اجلاس علاوه برکمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید
گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
گزارشگر ويژه افراد دارای معلولیت
کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد:
 مباحثه سالانه درورد حقوق کودکان
مباحثه سالانه درمورد افراد دارای معلولیت
مباحثه درمورد پنجاه سالگی دو میثاق بین المللی
مباحثه درمورد تغییرات آب و هوا و حق برخورداری از سلامت
مباحثه درمورد چالش های حقوق بشری در راستای پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقرسازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير دردسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
   جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروزپنج شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ (۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴) درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وباکد ورودی ۳۱۲۹۲۵ برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۰ فوریه  ۲۰۱۶ (۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا.ایران در روند سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر