۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
  دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ (۲ آبان ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 2503282013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ (اول آبان ماه ۱۳۹۱)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر