۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

اطلاعيه 8م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی درروند 26مین اجلاس شورای حقوق بشرUN

هم میهنان عزيز،
 از روز سه شنبه ۱۰ ژوئن  ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)  بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۶ تیر ۱۳۹۳)  ادامه خواهديافت. سه روز نخست این نشست با سه روز پایانی صد و سومین اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار که از ۲۸ مه  ۲۰۱۴ (۷ خرداد ۱۳۹۳)   تا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۲ خرداد ۱۳۹۳)  درساختمان مجاور نشست شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد،همزمان است.
 اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران نیز ازکلیه فعالان و تشکلات کارگری و سازمانها وجریانات چپ و مترقی خواسته است که در تظاهرات ایستاده ای در روز جمعه ۶ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۶ خرداد ۱۳۹۳)  درمقابل سازمان ملل در ژنو، درمیدان ناسیون، از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر شرکت کنند.
 این مقطع با مسابقات جام جهانی فوتبال نیز همزمان است و تیم ملی فوتبال ایران در روزهای دوشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۳)، شنبه ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۳۹۳) و چهارشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیر ۱۳۹۳) مسابقه خواهد داشت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه اعدام های فراقانونی، سریع وخودسرانه >  گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ويژه خشونت علیه زنان  >  گروه کار تبعیض علیه زنان
گزارشگر ويژه قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان   >  گزارشگر ويژه آزادی بیان و عقیده
گزارشگر ويژه حق آموزش  >  گزارشگر ويژه بهره مندی از سلامت جسم و روان
گزارشگر ويژه حقوق انسانی مهاجران
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد:
 مباحثه سالانه درمورد حقوق زنان >  مباحثه درمورد تجارب مثبت بدست آمده درجدال با ناقص سازی زنان (ختنه زنان)
مباحثه درمورد امنیت روزنامه نگاران > مباحثه درمورد پیشگیری ورفع ازدواج کودکان وازدواجهای زود رس واجباری
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حوادث رخداده در سال های پیشین در روزهای خردادماه و تیرماه، تلاش می کنیم که همزمان با بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 در۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶ ژوئن با توجه به دستور اجلاس ۲۶ شورای حقوق بشر درنظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:
 سه شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ ، نقض حق آزادی تشکلها واجتماعات درایران ونقض حق آزادی بیان وعقیده درایران
چهارشنبه  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ ، امنیت روزنامه نگاران
 پنج شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ ، اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی 
جمعه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ، نقض استقلال وکلا وقضات در ایران
دوشنبه ۱۶ ژوئن  ۲۰۱۴ ،  جهات گوناگون خشونت و نقض حقوق زنان در ایران
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته طولانی تر پیش از اجلاس (۷، ۸ و ۹ ژوئن) وآخرهفته (۱۴ و۱۵ ژوئن) پیش بینی شده است.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به دو زبان انگلیسی و فرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet  ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه ۲۲ مه ۲۰۱۴ (اول خرداد ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ بوقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2610272014 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۲۱ مه ۲۰۱۴ (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری.اسلامی. درروند 26مین اجلاس شورای حقوق بشر