۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا.در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  28مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهد يافت.
  دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
   جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 280227 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر