۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

اطلاعیه6م برای روند37مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ٢۶ فوریه ۲۰۱۸ (۷ اسفند ۱۳۹۶) 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می‌شود و تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می‌شود که دراجلاس پالتاکی که در روزپنجشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آذرماه ۱۳۹۶)درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva و با کد ورودی 372623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درروند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»