۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

اطلاعيه 8م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر


هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳27مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی دراکتوبر ونوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن درفوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب وسرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق افراد سالخورده
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه در مورد مردمان بومی
مباحثه در مورد حفظ حقوق  بشری مردم محروم از آزادی
مباحثه درمورد حق داشتن حریم  خصوصی در دوران ديژیتال
مباحثه در مورد نقش پیشگیری در حفظ و ارتقاء حقوق بشر
مباحثه در مورد افزایش تلاش های جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک  ببینیم.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به دوزبان انگلیسی و فرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه  مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۱ آگوست ۲۰۱۴ (۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 270826  برگزار خواهد شد، شرکت کنند. 
۲۰ آگوست ۲۰۱۴ (۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای  افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر