۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

سخنرانی مدافعان حقوق بشر گروه های اتنیک ایران درHRC سازمان ملل

سخنرانی افراد گروه اتنیک ایران در27مین اجلاس
 شورای حقوق بشر سازمان ملل بتاریخ 9م.سپتامبر2014
بخش اول در یوتوب
بخش3م در یوتوب 
 بخش دوم در یوتوب- سخنرانی  یوسف کـُر و امیر نیلو
------------------------------------------- 
فیلم سخنرانی مدافعان حقوق بشر گروه های اتنیک ایران درروز دوم اجلاس 27م شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد( درمقر آن درشهر ژنو سوئیس)
27th regular session of the Human Rights Council (8 to 26 September 2014)
موضوع ونام سخنران ها به ترتیب  
1-اعظم بهرامی درمورد محیط زیست،
2-منصور سیفی درمورد سیاست خشکاندن دریاچه اورمیه،
3-شریفه جعفری درمورد مشکلات چاپ ونشرکتابهای ترکی درایران،
 4-یوسف کـٌر درمورد کشتارهای حکومتی ازترکمنها بعنوان آغاز کشتارهای سازمان یافته درایران    
5-امیرنیلو درباره اعدام طرفداران آیت الله شریعتمداری بعنوان مرجع تقلید آذربایجانیها درتبریز-پائیز1358