۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

اطلاعیه مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

درخصوص اسناد مورد بررسی در35مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
 مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا توجه همگی هم ميهنان مدافع حقوق بشر درتمام نقاط دنيا را به اسنادی که در35مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی می شوند، جلب می نماید.
 اسنادی که در35مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درمقر آن درشهر ژنو بررسی خواهند شد، ازپیوند زير قابل دسترسی  می باشند

یادآوری می شود که سی و پنج35مین اجلاس شورای حقوق بشر HRC سازمان ملل متحد درشهر ژنو از روز سه شنبه 6 ژوئن  2017- 16خرداد 1396 آغاز ودر تاریخ 23م. ژوئن 2017 - 2م.تیر 1396  پایان می يابد. 

 مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا از همگی هم ميهنان معترض به نقض حقوق بشر درايران می خواهد که تلاش کنند که کوششهای شان برای افشای موارد نقض حقوق بشر درایران ونیز افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ شود.

مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا
  8م. مئی2017 - 18 اردیبهشت1396
https://www.hrdturkmensahra.net/?p=1292