۱۳۹۳ دی ۲۵, پنجشنبه

اطلاعيه 8م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
 دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه >  گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید  > گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها  
در طول اجلاس از جمله پانل های زير در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان
مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
مباحثه در مورد مجازات مرگ
مباحثه درمورد حقوق بشر و تغییرات آب و هوا
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است. یکی از این کارگاه ها که در آخر هفته چهاردهم و پانزدهم مارس با همکاری سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان برگزار خواهد شد، به تلاش ها برای رفع تبعیض از اقلیت های جنسی اختصاص خواهد یافت.
در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزاردعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۱۶ ژانويه ۲۰۱۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva و با کد ورودی 280227 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۴ دی ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر