۱۳۹۳ بهمن ۲۹, چهارشنبه

اطلاعيه 13م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ا. درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه 13م کارزار حقوق برای بشر در ج. ا. ایران
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
 در این اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد: گزارشگر ويژه شکنجه
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر  >  گزارشگر ويژه آزادی ادیان و عقاید گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها  >  کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی      >   گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان  > گزارشگر ويژه اقلیتها
درطول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان   >  مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها
مباحثه در مورد مجازات مرگ        >  مباحثه در مورد حقوق بشر و تغییرات آب و هوا
ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با حرکات اعتراضی جاری در کشور نسبت به نقض حقوق بشر، نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 در۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷ و ۱۸ مارس با توجه به دستوراجلاس ۲۸ شورای حقوق بشردرنظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرارخواهند گرفت. کوشش می شود که با توجه به وضعیت خطیر محیط زیست درکشور، اجلاس دیگری نیز درخلال اجلاس شورای حقوق بشر تدارک دیده شود:
 سه شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ -وضعیت افراد با ناتوانائی ها درایران
 چهارشنبه  ۱۱ مارس ۲۰۱۵ -وضعیت افراد متعلق به اقلیت های مذهبی در ایران
 جمعه ۱۳ مارس ۲۰۱۵ - وضعیت افراد دارای گرایش جنسی و هویتی جنسیتی گوناگون در ایران (LGBTI)
به طور مشترک همراه با سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان
سه شنبه  ۱۷ مارس ۲۰۱۵ -وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و معرفی برندگان تازه جایزه حقوق بشری «رها»
 چهارشنبه  ۱۸ مارس ۲۰۱۵ - مرحله دوم دومین بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت افراد متعلق به گروه های اتنیک درایران
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است. یکی ازاین کارگاه ها که درآخر هفته چهاردهم و پانزدهم مارس با همکاری سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان برگزار خواهد شد، به تلاشها برای رفع تبعیض از اقلیتهای جنسی اختصاص خواهد یافت.
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روزپنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نامHRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 280227 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۱۸ فوریه ۲۰۱۵ (۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳) 
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر