۱۳۹۵ تیر ۲۴, پنجشنبه

اطلاعيه2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی درروند 33 اجلاس شورای ح.بشر س.ملل متحد

هم میهنان عزيز،
 از روز سه شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)  سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۳۰ سپتامبر۲۰۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان وافشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش میکنیم که همزمان با سی وسومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز 5شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ (۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 331330 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶ (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۵)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند سی وسومین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، درایران»