۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

اطلاعيه1م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری ا. در روند سی وسومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز سه شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)  سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالن تجمعاتی دربرابر مقرسازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش میکنیم که همزمان با سی وسومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد بسیار محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۱۶ (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۵) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی331330 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۶ ژوئیه ۲۰۱۶ (۱۶ تیر ماه ۱۳۹۵) 6.Juli 2016:
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند سی و سومین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، درایران»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر