۱۳۹۵ مهر ۲۸, چهارشنبه

اطلاعيه2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری.اسلامی ایران در روند34مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ٢٧ فوریه  ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹٥)  سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲٤ مارس ۲۰۱٧ (٤ فروردین ۱۳۹٦)  ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد بسیار محدودی ازشرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱٦ (٢۹ مهر ماه ۱۳۹٥) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام
HRC IRAN  Geneva  و با کد ورودی 342724 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
١۹ اکتبر ۲۰۱٦ (٢۸ مهر ماه ۱۳۹٥)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»