۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

بیانیه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا بمناسبت روزجهانی مخالفت بااعدام

اکتوبر آیینگ 10ی- مهر آیینگ 19ی آتوو( اعدام) جزاسینی یاتیرماق یولیندا حالق آرا گؤرئش( مبارزه) گونی دیر.
دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است وما مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا خواهان لغو فوری همه احکام اعدام درایران و جهان هستیم.  
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا هموطنان و نیز مردم جهان را به مبارزه گسترده علیه اعدام فرا می خواند
    روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور ربودن وکشتن چهار تن از رهبران جنبش برابری طلبی خلق تورکمن ایران، ربودن و کشتن سه معتمد اهالی شهر بندرترکمن  بنامهای نازدوردی نوشین، پرویز ایرانپور ویوسف قاراجا دربهمن ماه 1358/فوریه 1980 ودیگر کشتارها واعدام های سازمانیافته پس از پیروزی انقلاب مردمان ایران دربهمن57 است.
    دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام  یادآور کشتار وحشتناک قرن20م چون میلونها یهودی دراثنای جنگ دوم جهانی، کشتار اردوگاه های آوراه گان فلسطینی و کشتار زندانیان سیاسی ایران وغیره است.    
     روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور کشتار دسته جمعی صدها هزار تورکمن ایرانی در زمستان 1295/1916( یعنی تنها ده سال پس از انقلاب مشروطیت) توسط واحدهای ارتش روسیه تزاری است. تورکمنهای ایران فراموش نخواهند کرد که این تجاوز و کشتار را تا به امروز هیچکدام از دولتهای ایران محکوک نکردند ولی حکومت برخاسته از انقلاب فوریه1917
 روسیه به رهبری کرنسکی تجاوز وکشتار دسته جمعی ترکمنهای ایران وغارت اموال آنها به بهانه قحطی در روسیه را محکوم کرد و پذیرفت غرامت به پردازد ولی حکومت برخاسته از انقلاب اکتوبر1917 مانع از پرداخت آن شد. 
  پیروز باد مبارزه جامعه مدنی ایرانی وجهانی برای لغور مجازات اعدام در ایران و جهان
  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا ، 19م. مهر1395- 10م.اکتوبر2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر