۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

اطلاعيه2م برای افشای نقض ح.بشر درروند37مین اجلاس شورای ح.بشر

اطلاعيه2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران درروند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
 هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ٢۶ فوریه ۲۰۱۸ (۷ اسفند ۱۳۹۶) سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می‌شود وتا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 372623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»