۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

توسعه همکاری بین ترکمنستان وسازمان بین المللی مهاجرت

سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را درترکمنستان درسال 2005 میلادی آغاز کرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمنهای ایران، نشستی درمرکز خدمات مهاجرتی ترکمنستان با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت در«عشق آباد» برگزار ودرآن موضوع همکاری متقابل بررسی شد.
طرفین دراین نشست درباره چشم انداز همکاری‌های دوجانبه در زمینه مهاجرت تبادل نظر کردند.
همچنین تاکید شد که طی سال‌های اخیر روش موثر همکاری‌های دوجانبه بین ترکمنستان و سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه بشردوستانه مبنی بر حمایت از حقوق و منافع قانونی مهاجران وپناهندگان نیازمند اجرا می‌شود.
دراین نشست اعلام شد مقابله با ستیزه جویی‌ها وتهدیدات مختلف روز، مهاجرت و بهداشت، مبارزه با قاچاق انسان ودیگر مسایل ابعاد اصلی همکاری‌های مرکز خدمات مهاجرتی ترکمنستان وسازمان بین المللی مهاجرت است.
ترکمنستان درسال2013 میلادی به طور کامل عضو سازمان بین المللی مهاجرت شد.
پیش ازاین درماه ژوئن سال ۱۹۹۸میلادی بین ترکمنستان وسازمان بین المللی مهاجرت درمورد گسترش همکاری‌ها قراردادی امضا شد.
سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را درترکمنستان درسال 2005 میلادی آغاز کرد.
ابعاد اصلی برنامه فعالیت مشترک ترکمنستان با سازمان بین المللی مهاجرت مقابله با قاچاق انسان وکمک به مهاجران، همکاری‌های فنی و مدیریت بر مرزها، مدیریت بر شرایط بحرانی وپایین آوردن ریسک آفات طبیعی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر